COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Legal
 

Zásady ochrany osobních údajů

Holdingová společnost Hadley Industries Holdings Limited (Ltd.) se sídlem ve Spojeném království a s pobočkami v SAE, Thajsku, Turecku a Nizozemí je výrobcem materiálů válcovaných za studena. (Skupina společností nese společný název „Hadley Group“. Další informace naleznete v části „O nás“). Společnost Hadley Industries Holdings Ltd (jinak uváděná také jako „Hadley Group“ nebo „my“, „nás“ nebo „naše“) dbá na ochranu soukromí a na bezpečnost vašich osobních údajů. Toto sdělení týkající se ochrany osobních údajů popisuje, jak během vaší návštěvy na našich webových stránkách a po ní shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje. Společnost Hadley Industries Holdings Limited je „správcem údajů“. To znamená, že neseme odpovědnost za způsob, jakým se vaše osobní údaje (jako návštěvníka našeho webu) v naší společnosti uchovávají a používají. V souladu se zákonem o ochraně údajů jsme povinni vám v zájmu transparentnosti zpracování vašich osobních údajů poskytnout prostřednictvím tohoto sdělení informace týkající se ochrany soukromí

Co jsou osobní údaje?

Podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) se za osobní údaj považuje: „jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Během používání našich webových stránek můžete být vyzváni, abyste uvedli své osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, název společnosti a adresa, a to v následujících případech: - chcete-li nám prostřednictvím kontaktního formuláře nacházejícího na našich webových stránkách zaslat všeobecnou poptávku, žádost o zaslání cenové nabídky nebo informací o produktech nebo požádáte-li nás, abychom vás kontaktovali; - chcete-li stáhnout volně dostupný software, jako je Design Suite Pro; - chcete-li odebírat marketingové materiály zasílané elektronickou poštou; - chcete-li se ucházet o volné pracovní místo inzerované na našich webových stránkách.

Za určitých okolností můžeme shromažďovat i další údaje, jako jsou vaše předchozí pracovní zkušenosti, osobní zájmy, datum narození, dosažené vzdělání či osobní reference, a to v následujícím případě: - zašlete-li nám z vlastní vůle svůj životopis a průvodní dopis v reakci na inzerci volného pracovního místa zveřejněnou na našich webových stránkách. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Snažíme se shromažďovat pouze údaje, které jsou relevantní pro požadované služby nebo souvisejí s předmětem zájmu. Stejně jako řada jiných webů používáme i my automatické zpracování webových statistik nástrojem Google Analytics. Získáváme tak lepší přehled o používání našich webových stránek, který využíváme k optimalizaci uživatelského prostředí. Při každé návštěvě shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie (které jsou popsány podrobněji v části „Soubory cookie“) následující informace: - online osobní identifikační údaje, například zeměpisnou polohu a adresu IP, - webový prohlížeč a verzi operačního systému, datum a čas vaší návštěvy; - odkazy na adresy URL a stránky, které jste na našem webu navštívili. - Tyto informace shromažďujeme výhradně pro statistické a administrativní účely a uchováváme je prostřednictvím nástroje Google Analytics. Shromažďování údajů prostřednictvím nástroje Google Analytics můžete kdykoliv zabránit. Stačí zakázat používání souborů cookie v prohlížeči

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které zajišťují výměnu informací mezi našimi webovými stránkami a počítačem nebo zařízením, ze kterého na ně přistupujete. Soubory cookie se používají ke zvýšení efektivity a výkonu webu a zkvalitňují váš uživatelský zážitek. Soubory cookie používáme na našich webových stránkách pro následující účely:

  • pro usnadnění volného pohybu a zlepšení orientace na našem webu a pro vyhledávání informací;
  • pro získání statistických údajů o aktivitě na našich webových stránkách – počet návštěvníků a které stránky navštívili, jaké zařízení použili k přístupu (PC, mobilní telefon atd.).

Používáme následující typy souborů cookie: - CraftSessionId – tento soubor cookie je vytvářen nástrojem Craft CMS, přičemž soubor obsahuje jedinečné ID, které nám umožňuje zjistit pokus anonymního uživatele o přihlášení. Tento soubor cookie neobsahuje žádné údaje, které by se daly přiřadit konkrétní osobě. (nezbytný) - CRAFT_CSRF_TOKEN – tento soubor cookie je vytvářen nástrojem Craft CMS, přičemž soubor obsahuje jedinečné ID, které se používá k ověření, zda požadavky adresované v jakékoliv podobě našim webovým stránkám pocházejí z platné uživatelské relace. Tento soubor cookie neobsahuje žádné údaje, které by se daly přiřadit konkrétní osobě. (bezpečnost) - Google Analytics – používáme sledovací soubory cookie generované nástrojem Google Analytics pro účely získání anonymních údajů o provozu, díky kterým zjistíme, že jste navštívili náš web a umožní nám jeho zlepšování pro budoucí návštěvníky. Nástroj Google Analytics shromažďuje informace, například jaké stránky jste v rámci našeho webu navštívili, vaši IP adresu, prohlížeč a verzi operačního systému, které používáte, a čas strávený prohlížením webu. Společnost Google ukládá tyto informace v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout zde:

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které mohou rovněž používat soubory cookie, což nemůžeme nijak ovlivnit. Doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran a zjistili, jaký typ souborů cookie na svých webových stránkách používají.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby soubory cookie blokoval, mazal nebo aby vás informoval, že je web používá. Postup tohoto nastavení naleznete v nápovědě prohlížeče (kliknutím na možnost „Nápověda“).

Pokud chcete blokovat nástroj Google Analytics, přejděte sem:

Další informace o souborech cookie, způsob jejich použití a informace o postupu, jak zjistit, které soubory cookie se používají, jak je spravovat a odstranit, naleznete zde:

Upozorňujeme, že po smazání nebo blokování souborů cookie nemusí webové stránky fungovat správně a některé části stránek vám mohou být nedostupné.

Proč shromažďujeme a uchováváme vaše osobní údaje?

Výše uvedené typy údajů potřebujeme především pro účely uzavírání smluv, plnění zákonných povinností a také z důvodu našich vlastních oprávněných zájmů a zájmů třetích stran, pokud nejsou v rozporu s vašimi zájmy a vašimi základními právy. Je možné, že jste udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů (podotýkáme, že tento souhlas můžete kdykoliv odvolat).

Některé důvody pro zpracování osobních údajů se mohou překrývat a zpracování vašich osobních údajů a důvodů, které nás ke zpracování osobních údajů opravňují, může být celá řada. Vaše osobní údaje použijeme výhradně pro účely, které jsme uvedli při jejich shromažďování, pokud důvodně neusoudíme, že je třeba jejich zpracování i pro jiný účel, který musí být nicméně slučitelný s původním účelem. Pokud vznikne potřeba zpracování vašich osobních údajů pro jiný účel, který s původním účelem nesouvisí, tuto skutečnost vám oznámíme spolu s právním zdůvodněním našeho oprávnění pro takový postup. Vaše osobní údaje shromažďujeme a uchováváme v souladu s nařízením GDPR. Vaše osobní údaje můžeme použít pro následující účely: - poskytnutí vámi požadovaných informací a služeb, - zaslání cenové nabídky na produkty nebo odpovědí na poptávku po konkrétních produktech. - zaslání odpovědi na žádost o kontakt; vámi zaslané kontaktní údaje (např. zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře) uchováváme v zabezpečené databázi. Nebudeme vám zasílat žádné marketingové e-mailové zprávy, pokud k tomu výslovně neudělíte souhlas; - zasílání nejnovějších marketingových informací, jako jsou aktuální informace o produktech, newslettery nebo informace o uvedení nových produktů na trh, pokud jste nám k jejich zasílání výslovně udělili svůj souhlas nebo jinak jasně projevili svůj zájem (podotýkáme, že tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním zprávy na e-mailovou adresu data.protection@hadleygroup.com); - poskytování přístupu k softwaru a průběžným aktualizacím; - sledování způsobu interakce návštěvníků s našimi webovými stránkami; - vytváření statistik v zájmu soustavného zlepšování a rozvoje našich webových stránek a služeb; - napomáhání při prevenci páchání internetové trestné činnosti a podvodů a zlepšování bezpečnosti našich informačních systémů.

V každém případě dbáme na to, abychom shromažďovali a používali pouze údaje, které použijeme k předem definovanému účelu a nepředstavují zásah do vašeho soukromí. Za určitých okolností můžeme anonymizovat osobní údaje, aby si je nebylo možné spojit s vámi – v takovém případě můžeme takové údaje použít, aniž bychom vás na to osobně upozornili.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Vámi poskytnuté údaje budeme zpracovávat (tj. shromažďovat, ukládat a využívat) v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Naší snahou je zajistit správnost a aktuálnost vašich osobních údajů k účelu, pro který jste je poskytli, a nebudeme je uchovávat po dobu delší, než je nezbytně nutné. Doba uchování vašich osobních údajů stanovíme vždy na základě individuálních okolností a pokud je to vyžadováno, zajistíme jejich bezpečnou likvidaci. Při stanovení vhodné doby uchování vašich osobních údajů přihlížíme k rozsahu, povaze a citlivosti těchto dat, k potenciálnímu riziku vzniku škod v případě jejich neoprávněného použití nebo zveřejnění a k účelu jejich zpracování. V některých případech může lhůta pro uchování vašich osobních údajů vyplývat ze zákona nebo z požadavků týkajících se prevence podvodů, zákonných požadavků nebo požadavků na účetnictví a výkaznictví, případně z legitimních potřeb pro výkon obchodní činnosti. Doba uchovávání osobních údajů se může řídit také specifickými požadavky nebo dohodnutými postupy daného odvětví. Osobní údaje je možné uchovávat i nad rámec výše uvedených lhůt, jestliže jsou k tomu důvody vyplývající z individuálních podnikových potřeb.

Poskytujeme vaše osobní údaje nikomu jinému?

Vaše osobní údaje můžeme předávat smluvním externím poskytovatelům služeb nebo zprostředkovatelům, kterých společnost Hadley Industries Holdings Ltd využívá v rámci spolupráce s vámi. Všechny subjekty třetích stran, kterým mohou být vaše informace případně poskytnuty, jsou vázány povinností zajistit bezpečnost těchto údajů a mohou podléhat povinnosti chránit poskytované údaje náležitým způsobem před ztrátou důvěrnosti, integrity a dostupnosti. Naši externí poskytovatelé služeb nesmí používat vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Mají oprávnění pouze ke zpracování vašich osobních údajů pro stanovený účel a v souladu s našimi pokyny. Jakmile tyto subjekty již vaše osobní údaje pro poskytování dané služby nepotřebují, provedou v souladu s postupy společnosti Hadley Industries Holdings Ltd jejich likvidaci. Mezi subjekty, kterým můžeme poskytovat vaše osobní údaje, patří následující:

  • orgány státní správy a regulační instituce, u kterých jejich poskytování povinné nebo vyžadované zákonem;
  • platforma Microsoft Dynamics CRM, která splňuje požadavky na bezpečnost a ochranu osobních údajů a kterou používáme pro uchování našich obchodních kontaktů, informací o našich stávajících i potenciálních zákaznících a marketingových seznamů. Tato služba je zabezpečena šifrováním dat při přenosu i při ukládání a toto řešení splňuje požadavky normy AES FIPS 140-2 na zajištění neustálé ochrany Vaše osobní údaje můžeme předávat smluvním externím poskytovatelům služeb nebo zprostředkovatelům, kterých společnost Hadley Industries Holdings Ltd využívá v rámci spolupráce s vámi. Všechny subjekty třetích stran, kterým mohou být vaše informace případně poskytnuty, jsou vázány povinností zajistit bezpečnost těchto údajů a mohou podléhat povinnosti chránit poskytované údaje náležitým způsobem před ztrátou důvěrnosti, integrity a dostupnosti. Naši externí poskytovatelé služeb nesmí používat vaše osobní údaje pro své vlastní účely. Mají oprávnění pouze ke zpracování vašich osobních údajů pro stanovený účel a v souladu s našimi pokyny. Jakmile tyto subjekty již vaše osobní údaje pro poskytování dané služby nepotřebují, provedou v souladu s postupy společnosti Hadley Industries Holdings Ltd jejich likvidaci. Mezi subjekty, kterým můžeme poskytovat vaše osobní údaje, patří následující:
  • nástroj Google Analytics, který provádí analýzu webu a poskytuje statistické vyhodnocení používání našich webových stránek. Údaje shromažďované nástrojem Google Analytics jsou anonymizované, takže podle nich nemůžeme zjistit vaši totožnost. Pokud se chcete o nástroji Google Analytics a o způsobu, jakým zpracovává údaje, dozvědět více, klikněte sem:

– subjekty náležející do naší skupiny, jež se skládá z hlavní holdingové společnosti a jejích dceřiných společností, a pouze v rozsahu povoleném zákonem; - třetí osoby, které využíváme k realizaci zabezpečeného platebního styku; - marketingoví partneři pro účely přímého mailingu, rozesílání reklamních sdělení nebo aktualizace informací o společnosti a o procesu zpracování objednávek; - poskytovatel hostingu našich webových stránek za účelem zaručení trvalé dostupnosti, údržby a bezpečnosti webu a jeho informačního systému (datové centrum s hostingem v EU).

Bezpečnost

Budeme se snažit udržet bezpečnost vašich osobních údajů s využitím vhodných technických a organizačních opatření, které zabrání neoprávněnému přístupu nebo vzniku náhodného poškození informačních systémů, ve kterých jsou vaše osobní údaje uloženy, a ochrání je před ztrátou důvěrnosti, integrity a dostupnosti. Naše databáze aplikace Microsoft Dynamics 365 CRM poskytuje speciální funkce určené k zajištění bezpečnosti a ochrany soukromí, které jsou pravidelně aktualizovány a splňují platné předpisy, takže

Můžeme vám poskytnout osobní údaje, které o vás uchováváme?

Pokud nás požádáte, jsme povinni vám potvrdit, které údaje o vás uchováváme a jak je zpracováváme. Pokud uchováváme některé z vašich osobních údajů, můžete si od nás vyžádat následující informace: - totožnost a kontaktní údaje osoby nebo organizace, která rozhodla o způsobu a důvodu pro zpracování vašich osobních údajů. V některých případech to bude zástupce v EU; - kontaktní údaje odpovědné osoby, pokud je ustanovená; - účel zpracování vašich osobních údajů a jeho právní odůvodnění; - pokud se zpracování vašich osobních údajů provádí na základě oprávněného zájmu společnosti Hadley Industries Holdings Ltd nebo třetí strany, pak vám poskytneme informace o těchto zájmech; - informace o kategoriích osobních údajů, které shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme; - informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsme vaše osobní údaje poskytli nebo poskytneme; - v případě, že mají být osobní údaje předány do třetích zemí nebo mezinárodní organizací, poskytneme vám informace o způsobu zabezpečení tohoto přenosu. EU schválila možnost zasílání osobních údajů do některých zemí, které splňují minimální požadavky na ochranu osobních údajů. V ostatních případech zajistíme, aby byla učiněna konkrétní opatření zajišťující bezpečnost vašich osobních údajů; - informace o době uchovávání osobních údajů; - informace o tom, že máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat; - informace o postupu podání stížnosti dozorovému orgánu; - informace o tom, zda potřeba poskytnutí osobních údajů vyplývá ze zákonných nebo smluvních požadavků nebo je nutným předpokladem pro uzavření smlouvy, dále informace, zda je vaší povinností osobní údaje poskytnout a jaké jsou možné důsledky, jestliže požadované údaje neposkytnete; - informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je neobdrželi přímo od vás; jakékoliv podrobné informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a smysluplné informace o použitém postupu a o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání.

Jaká jsou vaše práva jako subjektu údajů?

Jako subjekt údajů máte dle nařízení GDPR následující práva: - Požádat o přístup k vašim osobním údajům (prostřednictvím „žádosti o přístup ze strany subjektu údajů“). Na základě této žádosti získáte kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a budete moci ověřit, zda jsme oprávněni k jejich zpracování. Informace vám poskytneme do jednoho měsíce od požádání. - Požádat o opravu vašich osobních údajů, které o vás uchováváme. Na základě této žádosti můžete provést opravu případných neúplných nebo nesprávných údajů, které o vás uchováváme. Požádat o vymazání vašich osobních údajů. Můžete nás požádat, abychom vaše osobní údaje smazali nebo odstranili, jestliže již neexistují žádné důvody, abychom je dále zpracovávali. O smazání nebo odstranění svých osobních údajů nás můžete požádat také na základe uplatnění svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže). - Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v případech, kdy se spoléháme na oprávněný zájem (nebo na třetí osoby) a určitý aspekt vaší konkrétní situace vás na tomto základě donutil k podání námitky proti zpracování. Máte také právo vznést námitky, pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. - Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte možnost požádat, abychom pozastavili zpracování vašich osobních údajů, například pro ověření jejich správnosti nebo důvodu pro jejich zpracování. - Požádat o zpřístupnění vašich osobních údajů třetí straně. Pokud chcete požádat o možnost přístupu, kontroly, ověření, opravy nebo smazání vašich osobních údajů, chcete vznést námitku proti jejich zpracování nebo požádat o jejich zpřístupnění třetí straně, kontaktujte písemně našeho zástupce pro ochranu osobních údajů nebo nám zašlete svůj požadavek prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto oznámení.

■ Jaké formy identifikace je nutné poskytnout?

Firma Hadley Industries Holdings Ltd. akceptuje následující způsoby identifikace při požadavku na informace týkající se zpracování osobních údajů:

  • průkaz totožnosti s fotografií, potvrzení o místě trvalého bydliště apod.

Kontakty a stížnosti

Pokud máte otázky týkající způsobu zpracování vašich osobních údajů nebo pokud chcete podat stížnost, zašlete nám e-mailovou zprávu na následující adresu: data.protection@hadleygroup.com. Do zprávy uveďte potřebné podrobné informace. Můžete nás také kontaktovat písemně na následující adrese:

  • Hadley Industries Holdings Ltd – kontaktní adresa pro záležitosti týkající se ochrany osobních** údajů: 92 Downing Street, Smethwick, West Midlands, B66 2PA

Jestliže nebudete s naším řešením vaší stížnosti nebo požadavku spokojeni, můžete se obrátit na dozorový orgán, kterým jej Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobné informace naleznete zde

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů:

Nejnovější aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů: duben 2018

o Zobrazit zásady ochrany osobních údajů společnosti Hadley Group