COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Insight Posts
 

Žádný odpad, žádné plýtvání

Více než čtvrtina ze 30 milionů tun odpadů vyprodukovaných ve Spojeném království skončí na skládkách. Společnost Hadley Group se však díky procesům, které již jsou v našich provozech velmi dobře zavedené, stala první společností ve Spojeném království, která obdržela certifikát Carbon Trust Standard za bezodpadový provoz s nulovým skládkováním. Jedná se o celosvětově uznávaný certifikát, který představuje jedno z nejvýznamnějších ocenění udělované na základě nezávislého hodnocení v oblasti životního prostředí a je udělován pouze organizacím, které uplatňují při nakládání s odpady tzv. „osvědčené postupy“. Toto nezávislé externí hodnocení našich výsledků v environmentální oblasti jasně demonstruje naši snahu o zlepšení dopadů naší činnosti na životní prostředí. Koordinátor systémů řízení Michelle Owen-Williams, který proces certifikace vedl, uvedl: „Laťka je při tomto hodnocení nastavena skutečně vysoko a splnění všech požadavků není jednoduché. O to více jsme potěšeni zjištěním, že většinu cesty vedoucí ke splnění požadovaných kritérií již máme úspěšně za sebou.“ Již nyní v souladu s certifikací ISO 14001 a právními předpisy v oblasti náležité péče důsledně monitorujeme své dodavatele, kontroluje auditní stopu v oblasti odpadů a provádíme čtvrtletní kontroly, abychom si mohli být jisti, že je veškerá naše činnost v souladu s nejnovější legislativou. „Jak naši kolegové jistě vědí, zavedli jsme postupy oddělující jednotlivé toky odpadu a své zaměstnance řádně školíme v oblasti třídění odpadů. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby každý vyhazoval odpad do správných odpadových kontejnerů! „Nedávno naše provozy v ulici Gaitskell Way a Downing Street navštívili dva hodnotitelé z organizace Carbon Trust s cílem zjistit více o naší činnosti a zkontrolovat naše postupy nakládání s odpady. Návštěva pro nás skončila velkým úspěchem – a tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se o to nějakým způsobem zasloužili. „Vzhledem k tomu, že většinu potřebných systémů již máme zavedenou, zbývalo povětšinou jen zpracovat číselné údaje o dopadech pro jednotlivé dodavatele a analyzovat postupy nakládání s odpady, jako je recyklace nebo opětovné použití, které zabezpečují nulové skládkování. Jednotliví dodavatelé se museli ke shromážděným údajům vyjádřit a potvrdit je. „Udělení tohoto certifikátu je pro společnost obrovským úspěchem – je to něco, na co můžeme být opravdu hrdí. Ničeho takového bychom však nedosáhli bez nasazení našich pracovníků a bez úsilí, které každý z nich věnuje tomu, aby se veškerý odpad dostal do správné sběrné nádoby.“

Více než čtvrtina ze 30 milionů tun odpadů vyprodukovaných ve Spojeném království skončí na skládkách. Společnost Hadley Group se však díky procesům, které již jsou v našich provozech velmi dobře zavedené, stala první společností ve Spojeném království, která obdržela certifikát Carbon Trust Standard za bezodpadový provoz s nulovým skládkováním.

More Insights