COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Insight Posts
 

Příprava budoucích technických expertů

Ve snaze inspirovat budoucí generace techniků jsme s velkým potěšením obnovili svou podporu systému technického vzdělávání (ESS). Projekty v této oblasti již nyní patří víceméně ke každoroční tradici. Na posledním projektu pracovali výzkumníci a konstruktéři Robert Ng a Rajiv Banik spolu se skupinou studentů ze školy Holyhead School v Birminghamu. V rámci systému ESS zajišťujeme studentům 12. ročníků spojení s místními firmami, kde se mohou seznámit s reálnými podnikatelskými problémy a zároveň získat více zkušeností v oblasti vědy, inženýrství a techniky, což jim pomáhá při rozhodování o budoucím studiu a kariéře. Studenti spolupracují na hledání realizovatelných řešení a získávají tak praktické zkušenosti a hlubší přehled o problematice. Pro zúčastněné společnosti pak může být přínosem neotřelý pohled studentů a nové nápady na řešení skutečných komerčních problémů. V letošním roce tým pracoval na projektu zaměřeném na eliminaci používání „hadrů“ ve válcovnách a navrhl systém, který zajistí účinné mazání a zároveň bude i estetičtější. Robert a Rajiv v prosinci společně se studenty uspořádali na univerzitě v Birminghamu tematický workshop EES, během kterého skupina diskutovala daný problém a sestrojila model systému. Studenti následně dostali prostor, aby se mohli připravit na výsledné hodnocení, které se uskutečnilo v květnu. Hodnotitelem byl Robertův a Rajivův kolega z oddělení výzkumu a vývoje Richard Tsang. „Práce se studenty je pro mne velmi přínosnou zkušeností a jsem moc rád, že jsme mohli tímto způsobem přispět společnosti,“ říká Robert. „Pokrok, kterého se nám na projektu podařilo dosáhnout, nás velmi těší – naše radost z toho, s jakým úsilím se studenti zhostili řešení námi nastoleného problému, byla ve skutečnosti tak velká, že jsme třem z nich nabídli, aby se k našemu týmu z oddělení výzkumu a vývoje přidali i během léta a dále rozšířili své pracovní zkušenosti.“ Včera se tým výzkumu a vývoje zúčastnil hodnocení své činnosti v rámci projektu EES, kde jedním z hodnotitelů byl Richard Tsang. Součástí hodnocení byla prezentace projektu pro hodnotící komisi a rozhovory s týmem u jejich stanoviště. „Tým se počínal mimořádně dobře – úroveň soutěže byla velmi vysoká a zúčastnili se jí školy, jejichž partnery jsou společnosti, namátkou například Jaguar, Rolls Royce nebo Air Bus. Pro 3–4 studenty se organizuje možnost další práce na oddělení výzkumu a vývoje během léta. Jsme rádi, že jsme mohli určitým dílem přispět rozvoji místní komunity, a doufáme, že si od nás studenti odnesou pozitivní zkušenost s prací v oblasti průmyslového inženýrství,“ říká Robert. Velké díky patří také všem, kteří realizaci tohoto každoročního projektu umožnili.

Ve snaze inspirovat budoucí generace techniků jsme s velkým potěšením obnovili svou podporu systému technického vzdělávání (ESS).

More Insights