Insight Posts
 

Příprava budoucích technických expertů

Ve snaze inspirovat budoucí generace techniků jsme s velkým potěšením obnovili svou podporu systému technického vzdělávání (ESS). Projekty v této oblasti již nyní patří víceméně ke každoroční tradici. Na posledním projektu pracovali výzkumníci a konstruktéři Robert Ng a Rajiv Banik spolu se skupinou studentů ze školy Holyhead School v Birminghamu. V rámci systému ESS zajišťujeme studentům 12. ročníků spojení s místními firmami, kde se mohou seznámit s reálnými podnikatelskými problémy a zároveň získat více zkušeností v oblasti vědy, inženýrství a techniky, což jim pomáhá při rozhodování o budoucím studiu a kariéře. Studenti spolupracují na hledání realizovatelných řešení a získávají tak praktické zkušenosti a hlubší přehled o problematice. Pro zúčastněné společnosti pak může být přínosem neotřelý pohled studentů a nové nápady na řešení skutečných komerčních problémů. V letošním roce tým pracoval na projektu zaměřeném na eliminaci používání „hadrů“ ve válcovnách a navrhl systém, který zajistí účinné mazání a zároveň bude i estetičtější. Robert a Rajiv v prosinci společně se studenty uspořádali na univerzitě v Birminghamu tematický workshop EES, během kterého skupina diskutovala daný problém a sestrojila model systému. Studenti následně dostali prostor, aby se mohli připravit na výsledné hodnocení, které se uskutečnilo v květnu. Hodnotitelem byl Robertův a Rajivův kolega z oddělení výzkumu a vývoje Richard Tsang. „Práce se studenty je pro mne velmi přínosnou zkušeností a jsem moc rád, že jsme mohli tímto způsobem přispět společnosti,“ říká Robert. „Pokrok, kterého se nám na projektu podařilo dosáhnout, nás velmi těší – naše radost z toho, s jakým úsilím se studenti zhostili řešení námi nastoleného problému, byla ve skutečnosti tak velká, že jsme třem z nich nabídli, aby se k našemu týmu z oddělení výzkumu a vývoje přidali i během léta a dále rozšířili své pracovní zkušenosti.“ Včera se tým výzkumu a vývoje zúčastnil hodnocení své činnosti v rámci projektu EES, kde jedním z hodnotitelů byl Richard Tsang. Součástí hodnocení byla prezentace projektu pro hodnotící komisi a rozhovory s týmem u jejich stanoviště. „Tým se počínal mimořádně dobře – úroveň soutěže byla velmi vysoká a zúčastnili se jí školy, jejichž partnery jsou společnosti, namátkou například Jaguar, Rolls Royce nebo Air Bus. Pro 3–4 studenty se organizuje možnost další práce na oddělení výzkumu a vývoje během léta. Jsme rádi, že jsme mohli určitým dílem přispět rozvoji místní komunity, a doufáme, že si od nás studenti odnesou pozitivní zkušenost s prací v oblasti průmyslového inženýrství,“ říká Robert. Velké díky patří také všem, kteří realizaci tohoto každoročního projektu umožnili.

Ve snaze inspirovat budoucí generace techniků jsme s velkým potěšením obnovili svou podporu systému technického vzdělávání (ESS).

More Insights