Case Study
 

Vylepšené strojní nůžky pro společnost Hadley Group

Společnost Hadley Group v souladu s deklarovaným zaměřením na vývoj inovací a zlepšování s radostí oznamuje instalaci nových letmých nůžek na konci válcovací linky ve výrobní hale v ulici Downing Street. Je to další krok, který jsme učinili programu na rozšíření výrobní kapacity ve Spojeném království.

Společnost Hadley Group v souladu s deklarovaným zaměřením na vývoj inovací a zlepšování s radostí oznamuje instalaci nových letmých nůžek na konci válcovací linky ve výrobní hale v ulici Downing Street. Je to další krok, který jsme učinili programu na rozšíření výrobní kapacity ve Spojeném království.

Dosluhující nůžky již byly po řadě let používání opotřebované a nedokázaly uspokojivě naplnit poptávku. Jednalo se o 125tunové zařízení s omezenou nosností i strojní kapacitou, takže tým pracovníků ze společnosti Hadley Group dostal za úkol navrhnout a vyrobit jejich vylepšený model. Tým provedl důkladný výzkum a vývoj a dospěl k závěru, že optimálním řešením bude zkonstruovat 250tunové vysokorychlostní zařízení, které bude schopné přesného řezání v požadované délce a prorážení profilů o síle až 8 mm.

Toto nové zařízení je završením více než dvouleté intenzivní práce. Tým složený ze čtyř konstruktérů a čtyř výrobních inženýrů vynaložil na vytvoření návrhu zcela nových nůžek značné úsilí – počínaje nákupem materiálu až po vlastní zkonstruování zařízení. Nyní tým začíná sklízet první plody své práce, neboť probíhá poslední fáze sestavování zařízení a brzy začne fáze testování. Vozík pro přepravu nových nůžek s hmotností téměř 15 tun pohánějí dva servomotory s dvěma přesnými převodovkami a precizním systémem hřebenového pohonu. Zařízení je navrženo tak, aby bylo v porovnání s předchozí verzí v daleko větší míře přístupnější obsluze. Za tímto účelem se vývojový tým snažil zařízení co nejvíce motorizovat. Vzhledem k velikosti zařízení se prakticky všechna nastavení provádějí prostřednictvím displeje HMI. Ovládání přes displej nabízí obsluze oproti starému stroji řadu nových programovacích možností. Veškerá dokumentace týkající se programování, obsluhy a řešení potíží je rychle přístupná přímo na displeji. Všechna specifická nastavení se pro jednotlivé výrobní zakázky ukládají pro každou zakázku samostatně do paměti přímo v zařízení nebo na síťový server. Zástupce výkonného ředitele společnosti BG Ben Towe se se o novém modelu vyjádřil slovy: „Inovace má u nás bez jakékoliv pochybnosti prvořadý význam a soustavně se snažíme o zefektivňování své činnosti. Nové nůžky pro nás v tomto směru představují velký krok kupředu, neboť výrazně rozšíří naše výrobní možnosti a reprodukovatelnost výroby profilů ze silného plechu. Zároveň potvrzují skvělé schopnosti našeho týmu konstruktérů a výrobních inženýrů, kteří vývoji a zkonstruování nového modelu nůžek věnovali téměř dva roky práce.“ Nové nůžky se vyznačují i celou řadou dalších funkcí a výhod, díky kterým můžeme rozšířit náš výrobní program ve Spojeném království. Na rozdíl od předchozích nůžek je nový model vybaven vysokorychlostním pohonem s plně programovatelnou výškou zdvihu, takže je lze používat se stávajícími, ale i budoucími doplňkovými nástroji. Zařízení je zároveň vybaveno automatizovaným nastavením výšky i rozměrů vpředu a vzadu, přičemž dokáže provádět i složitější operace potřebné například při výrobě šípových profilů. sections.

Společnost Hadley Group v souladu s deklarovaným zaměřením na vývoj inovací a zlepšování s radostí oznamuje instalaci nových letmých nůžek na konci válcovací linky ve výrobní hale v ulici Downing Street. Je to další krok, který jsme učinili programu na rozšíření výrobní kapacity ve Spojeném království.