COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Case Study
 

Vylepšené strojní nůžky pro společnost Hadley Group

Společnost Hadley Group v souladu s deklarovaným zaměřením na vývoj inovací a zlepšování s radostí oznamuje instalaci nových letmých nůžek na konci válcovací linky ve výrobní hale v ulici Downing Street. Je to další krok, který jsme učinili programu na rozšíření výrobní kapacity ve Spojeném království.

Společnost Hadley Group v souladu s deklarovaným zaměřením na vývoj inovací a zlepšování s radostí oznamuje instalaci nových letmých nůžek na konci válcovací linky ve výrobní hale v ulici Downing Street. Je to další krok, který jsme učinili programu na rozšíření výrobní kapacity ve Spojeném království.

Dosluhující nůžky již byly po řadě let používání opotřebované a nedokázaly uspokojivě naplnit poptávku. Jednalo se o 125tunové zařízení s omezenou nosností i strojní kapacitou, takže tým pracovníků ze společnosti Hadley Group dostal za úkol navrhnout a vyrobit jejich vylepšený model. Tým provedl důkladný výzkum a vývoj a dospěl k závěru, že optimálním řešením bude zkonstruovat 250tunové vysokorychlostní zařízení, které bude schopné přesného řezání v požadované délce a prorážení profilů o síle až 8 mm.

Toto nové zařízení je završením více než dvouleté intenzivní práce. Tým složený ze čtyř konstruktérů a čtyř výrobních inženýrů vynaložil na vytvoření návrhu zcela nových nůžek značné úsilí – počínaje nákupem materiálu až po vlastní zkonstruování zařízení. Nyní tým začíná sklízet první plody své práce, neboť probíhá poslední fáze sestavování zařízení a brzy začne fáze testování. Vozík pro přepravu nových nůžek s hmotností téměř 15 tun pohánějí dva servomotory s dvěma přesnými převodovkami a precizním systémem hřebenového pohonu. Zařízení je navrženo tak, aby bylo v porovnání s předchozí verzí v daleko větší míře přístupnější obsluze. Za tímto účelem se vývojový tým snažil zařízení co nejvíce motorizovat. Vzhledem k velikosti zařízení se prakticky všechna nastavení provádějí prostřednictvím displeje HMI. Ovládání přes displej nabízí obsluze oproti starému stroji řadu nových programovacích možností. Veškerá dokumentace týkající se programování, obsluhy a řešení potíží je rychle přístupná přímo na displeji. Všechna specifická nastavení se pro jednotlivé výrobní zakázky ukládají pro každou zakázku samostatně do paměti přímo v zařízení nebo na síťový server. Zástupce výkonného ředitele společnosti BG Ben Towe se se o novém modelu vyjádřil slovy: „Inovace má u nás bez jakékoliv pochybnosti prvořadý význam a soustavně se snažíme o zefektivňování své činnosti. Nové nůžky pro nás v tomto směru představují velký krok kupředu, neboť výrazně rozšíří naše výrobní možnosti a reprodukovatelnost výroby profilů ze silného plechu. Zároveň potvrzují skvělé schopnosti našeho týmu konstruktérů a výrobních inženýrů, kteří vývoji a zkonstruování nového modelu nůžek věnovali téměř dva roky práce.“ Nové nůžky se vyznačují i celou řadou dalších funkcí a výhod, díky kterým můžeme rozšířit náš výrobní program ve Spojeném království. Na rozdíl od předchozích nůžek je nový model vybaven vysokorychlostním pohonem s plně programovatelnou výškou zdvihu, takže je lze používat se stávajícími, ale i budoucími doplňkovými nástroji. Zařízení je zároveň vybaveno automatizovaným nastavením výšky i rozměrů vpředu a vzadu, přičemž dokáže provádět i složitější operace potřebné například při výrobě šípových profilů. sections.

Společnost Hadley Group v souladu s deklarovaným zaměřením na vývoj inovací a zlepšování s radostí oznamuje instalaci nových letmých nůžek na konci válcovací linky ve výrobní hale v ulici Downing Street. Je to další krok, který jsme učinili programu na rozšíření výrobní kapacity ve Spojeném království.