COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Case Study
 

NEVIDITELNÝ PŘÍNOS PROFILŮ UltraBEAM OD HADLEY GROUP V PROJEKTU HURSTPIERPOINT

Společnost Hadley Group jako výrobce pokročilých ocelových profilů válcovaných za studena, který dodržuje zásady trvalé udržitelnosti, byla vybrána jako dodavatel prvotřídních C-profilů UltraBEAM pro výstavbu nového mezipatra v rámci přestavby internátní školy v Západním Sussexu. Profily UltraBEAM se ukázaly být klíčovým prvkem, neboť rozhodujícím faktorem při přestavbě byla celková konstrukční hloubka 150 mm.

■ Firma Ashdown Steel Limited se obrátila na výrobce z regionu West Midlands poté, co se ukázalo, že za tepla válcované nosníky, které pro stavbu plánovala původně využít, neumožňují dosáhnout požadované výšky stropu. Specializovaný subdodavatel byl pod tlakem ze strany hlavního dodavatele stavby, kterým byla společnosti ACG Propertty Services, aby realizaci prostor na vybudování několika nových učeben dokončil co nejdříve. Firma Ashdown Steel, která je výrobcem oceli a dodává materiály pro všechny oblasti stavebnictví v celém regionu Jihovýchodní Anglie, našla jako jediné možné řešení vyvstalého problému použít profily UltraBEAM od společnosti Hadley Group. Projektový manažer Rob Hood pracující pro firmu Ashdown Steel poznamenal: „Bylo to poprvé, kdy jsme využili společnost Hadley Group jako dodavatele. Jejich 145 mm hluboké C-profily se ukázali být pro toto stavbu ideální, protože zároveň s velkou pevností nabízeli i malou hloubku, kterou jsme potřebovali k dosažení potřebné výšky.

Profily UltraBEAM od společnosti Hadley Group jsou vyrobeny z oceli vyšší tvrdosti a pevnosti než podobné produkty na trhu; vyznačují se unikátními žebrovými výztuhami, které umožňují zmenšit tloušťku materiálu nebo zvětšit šíři materiálu při stejné tloušťce. Profily UltraBEAM jsou k dispozici ve standardních i atypických délkách dle potřeb zákazníka. Mají pozinkovaný odolný povrch a párové 14mm otvory s normalizovanou roztečí pro snadnou montáž. „Celý projekt byl velmi náročný – každých 20 cm jsme museli mezi plynové potrubí a další vedení usadit kotvy s využitím montážní hmoty na bázi pryskyřice; kromě toho jsme museli provést i následné testy pevnosti ukotvení. Při každém problému jsme však měli okamžitou plnou podporu technického týmu společnosti Hadley Group,“ vysvětlil Rob Hood. Jakmile firma Ashdown Steel potvrdila, že akceptuje podrobný harmonogram a odhady předložené společností Hadley Group, technické oddělení zadalo okamžitě objednávku do výroby spolu se všemi detaily o požadovaných rozměrech a místech pro upevnění. Čas na realizaci prvotní dodávky byl sedm dní. Tato dodávka zahrnovala 75 profilů UltraBEAM v délce od 1,090 m do 3,045 m, 145 příchytek pro připevnění podlahových nosníků k soustavě hlavních za tepla válcovaných profilů PFC. Rod Hood dále pokračoval: „Velmi důležité bylo, že společnost Hadley Group dokázala objednávku zrealizovat velmi rychle – byl to servis, na který jsme si opravdu nemohli stěžovat. Když jsme následně potřebovali dodat ještě další sérii C-profilů a ukázalo se, že náš původní kontakt je na dovolené, nemělo to vliv na to, aby druhá dodávka nebyla vybavena stejně rychle jako první.“

Společnost Hadley Group jako výrobce pokročilých ocelových profilů válcovaných za studena, který dodržuje zásady trvalé udržitelnosti, byla vybrána jako dodavatel prvotřídních C-profilů UltraBEAM pro výstavbu nového mezipatra v rámci přestavby internátní školy v Západním Sussexu.

Download case study