COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Case Study
 

Vytvoření skulptury k poctě Shakespeara s použitím 3D technologie Hadley

Zatímco zrekonstruované divadlo Globe v londýnské kulturní čtvrti Southbank poskytuje divákům možnost zhlédnout a vychutnat si Shakespearovy hry v dobovém prostředí, návštěvníci rodiště tohoto barda zase mohou obdivovat propracovanou sférickou skulpturu, která byla vytvořena za použití laserové řezací technologie společnosti Hadley Group.

Zatímco zrekonstruované divadlo Globe v londýnské kulturní čtvrti Southbank poskytuje divákům možnost zhlédnout a vychutnat si Shakespearovy hry v dobovém prostředí, návštěvníci rodiště tohoto barda zase mohou obdivovat propracovanou sférickou skulpturu, která byla vytvořena za použití laserové řezací technologie společnosti Hadley Group. Dílo s názvem „Terestrická sféra“, které se nachází na místě domu Shakespearovy rodiny v ulici Chapel Street ve Stratfordu nad Avonou, vytvořili Ben Ryan a Rupert Todd ze společnosti Ursae Ltd pomocí pětiosého laseru z divize Hadley Allied Products. Jedná se o pozoruhodný prvek ze souboru uměleckých děl vytvořených na objednávku správce jeho rodiště, kterým je fond Shakespeare Birthplace Trust, u příležitosti 400. výročí úmrtí spisovatele. Přestože má společnost Ursue na trhu s luxusním zbožím vysoké postavení a mezi její dodavatele patří řada mezinárodních společností, setkala se v minulosti při kontaktu s těmito giganty často s množstvím zbytečných průtahů a byrokracie. Svou první zkušenost ze spoluprací se společností Hadley Group však hodnotí velmi pozitivně. Ben Ryan ze společnosti Ursae Ltd vysvětlil, v čem spočívala problémová místa projektu: „Na konci roku 2015 byla naše společnost pověřena, aby vytvořila sochy a skulptury pro fond Shakespeare Birthplace Trust. Tato díla měla být součástí rekonstrukce rodinného domu Williama Shakespeara v ulici Chapel Street, kde jeho rodina v letech 1597 až 1616 žila.“ „Jednou ze skulptur, které jsme byli pro tento účel pověřeni vytvořit, byl glóbus znázorňující svět, jak ho Shakespeare a jeho současníci v tehdejší alžbětinské době znali. Vzhledem ke složitosti návrhu a vysoké míře detailnosti jsme potřebovali pomoc od specialisty na řezání pětiosým laserem.“ Společnost Ursae si při spolupráci cenila nejen ochoty obchodního a projektového managementu společnosti Hadley Group, ale také odborných znalostí, které při řešení všech problémů prokázali naši programátoři a technici obsluhující stroje.

Ben Ryan pokračuje: „Když jsme oslovili společnost Hadley Group a seznámili ji se všemi našimi náročnými požadavky na řezání, dostalo se nám okamžitého povzbuzení, neboť zástupci společnosti reagovali s nadšením a k problémům týkajícím se výřezů a gravírování přistupovali v duchu rčení: „Když se chce, všechno jde.“ Na začátku jsme oslovili řadu specializovaných firem s nabídkou, ale nakonec to byla právě společnost Hadley Group, kdo na naši poptávku kladně zareagoval. Společnost Hadley Group nejenže nabídla konkurenceschopné ceny, ale reagovala na naši prvotní poptávku velmi rychle, i když si musela být vědoma, jak velkou výzvu představuje.“ Ben Ryan ještě dodává: „Celou spolupráci se společností Hadley Group hodnotím jako mimořádně produktivní a vysoce inspirativní.“

Zatímco zrekonstruované divadlo Globe v londýnské kulturní čtvrti Southbank poskytuje divákům možnost zhlédnout a vychutnat si Shakespearovy hry v dobovém prostředí, návštěvníci rodiště tohoto barda zase mohou obdivovat propracovanou sférickou skulpturu, která byla vytvořena za použití laserové řezací technologie společnosti Hadley Group.

Download case study