Case Study
 

Vytvoření skulptury k poctě Shakespeara s použitím 3D technologie Hadley

Zatímco zrekonstruované divadlo Globe v londýnské kulturní čtvrti Southbank poskytuje divákům možnost zhlédnout a vychutnat si Shakespearovy hry v dobovém prostředí, návštěvníci rodiště tohoto barda zase mohou obdivovat propracovanou sférickou skulpturu, která byla vytvořena za použití laserové řezací technologie společnosti Hadley Group.

Zatímco zrekonstruované divadlo Globe v londýnské kulturní čtvrti Southbank poskytuje divákům možnost zhlédnout a vychutnat si Shakespearovy hry v dobovém prostředí, návštěvníci rodiště tohoto barda zase mohou obdivovat propracovanou sférickou skulpturu, která byla vytvořena za použití laserové řezací technologie společnosti Hadley Group. Dílo s názvem „Terestrická sféra“, které se nachází na místě domu Shakespearovy rodiny v ulici Chapel Street ve Stratfordu nad Avonou, vytvořili Ben Ryan a Rupert Todd ze společnosti Ursae Ltd pomocí pětiosého laseru z divize Hadley Allied Products. Jedná se o pozoruhodný prvek ze souboru uměleckých děl vytvořených na objednávku správce jeho rodiště, kterým je fond Shakespeare Birthplace Trust, u příležitosti 400. výročí úmrtí spisovatele. Přestože má společnost Ursue na trhu s luxusním zbožím vysoké postavení a mezi její dodavatele patří řada mezinárodních společností, setkala se v minulosti při kontaktu s těmito giganty často s množstvím zbytečných průtahů a byrokracie. Svou první zkušenost ze spoluprací se společností Hadley Group však hodnotí velmi pozitivně. Ben Ryan ze společnosti Ursae Ltd vysvětlil, v čem spočívala problémová místa projektu: „Na konci roku 2015 byla naše společnost pověřena, aby vytvořila sochy a skulptury pro fond Shakespeare Birthplace Trust. Tato díla měla být součástí rekonstrukce rodinného domu Williama Shakespeara v ulici Chapel Street, kde jeho rodina v letech 1597 až 1616 žila.“ „Jednou ze skulptur, které jsme byli pro tento účel pověřeni vytvořit, byl glóbus znázorňující svět, jak ho Shakespeare a jeho současníci v tehdejší alžbětinské době znali. Vzhledem ke složitosti návrhu a vysoké míře detailnosti jsme potřebovali pomoc od specialisty na řezání pětiosým laserem.“ Společnost Ursae si při spolupráci cenila nejen ochoty obchodního a projektového managementu společnosti Hadley Group, ale také odborných znalostí, které při řešení všech problémů prokázali naši programátoři a technici obsluhující stroje.

Ben Ryan pokračuje: „Když jsme oslovili společnost Hadley Group a seznámili ji se všemi našimi náročnými požadavky na řezání, dostalo se nám okamžitého povzbuzení, neboť zástupci společnosti reagovali s nadšením a k problémům týkajícím se výřezů a gravírování přistupovali v duchu rčení: „Když se chce, všechno jde.“ Na začátku jsme oslovili řadu specializovaných firem s nabídkou, ale nakonec to byla právě společnost Hadley Group, kdo na naši poptávku kladně zareagoval. Společnost Hadley Group nejenže nabídla konkurenceschopné ceny, ale reagovala na naši prvotní poptávku velmi rychle, i když si musela být vědoma, jak velkou výzvu představuje.“ Ben Ryan ještě dodává: „Celou spolupráci se společností Hadley Group hodnotím jako mimořádně produktivní a vysoce inspirativní.“

Zatímco zrekonstruované divadlo Globe v londýnské kulturní čtvrti Southbank poskytuje divákům možnost zhlédnout a vychutnat si Shakespearovy hry v dobovém prostředí, návštěvníci rodiště tohoto barda zase mohou obdivovat propracovanou sférickou skulpturu, která byla vytvořena za použití laserové řezací technologie společnosti Hadley Group.

Download case study