Kariéra
 

Práce v naší společnosti

Naše pozice na světové špičce ve výrobě produktů válcovaných za studena je výsledkem vývoje inovací, vynikající inženýrské práce, vysoké míry pracovního nasazení a kvalifikovaných zaměstnanců z celého světa.

Jádro našeho podnikání je založeno na pěti hlavních hodnotách:

  • Výkon
  • Respekt
  • Inovace
  • Pracovitost
  • Excellence

Z těchto hodnot vychází náš přístup k práci – v pracovních kolektivech, při kontaktu se zákazníky, s dodavateli a s dalšími zainteresovanými stranami. Naše zásady jsou v souladu s vizí, kterou si společnosti Hadley Group nastavila do roku 2020, a vyjadřují etiku naší společnosti a způsob, jakým spolupracujeme se zaměstnanci, dodavateli a zákazníky. Kariéra ve společnosti Hadley Group může mít mnoho podob – v projekci, ve výrobě, v administrativě nebo v managementu. Je tu však společné vlákno, které nás všechny navzájem spojuje, a tím jsou hodnoty, které společně vyznáváme. Všichni jsme ochotni vynaložit velké úsilí na dosažení úspěchu, přinášení inovací a vytváření podmínek pro budování dlouhodobé úspěšné kariéry a ve všech oblastech činnosti se snažíme o excelentnost. Od našich zaměstnanců očekáváme 100% nasazení – a věříme, že jsou za to od nás odměňováni stejnou měrou. Práce ve společnosti Hadley Group vám umožní spolupracovat s inspirativní, přátelskou a angažovanou skupinou lidí v prostředí vyznačujícím se kulturou, která podporuje talenty, podněcuje nápady, vítá pohledy z jiné perspektivy a nabízí vynikající prostor na profesní naplnění.

Zajímá vás, co vám práce ve společnosti Hadley Group může přinést? Seznamte se s pěti základními hodnotami, které jsou pilířem naší společnosti…