Kariéra
 

Rozvoj a vzdělávání

Pomáháme vám dostat ze sebe to nejlepší

Náš trvalý růst a úspěch plně závisí na naší schopnosti získat a udržet si a rozvíjet ty nejtalentovanější zaměstnance. To je důvodem, proč podporujeme soustavný osobní rozvoj každého zaměstnance společnosti Hadley Group. Tato podpora sestává z odborné přípravy na pracovišti a na míru připravených programů osobního rozvoje, které pomáhají našim zaměstnancům dosáhnout jejich vlastních kariérních cílů a rozvíjet se, ať už v příslušné odbornosti nebo ve vybraných oblastech v rámci naší společnosti, které je zajímají a nejlépe odpovídají jejich kvalifikaci. Podporujeme bez rozdílu všechny své zaměstnance v jejich snaze dosáhnout optimálního osobního a profesního rozvoje. Platí to samozřejmě i v případě, že k nám přicházíte přímo ze střední nebo vysoké školy. Nabízíme dynamické a progresivní pracovní prostředí s možností sladit kariéru a osobní ambice s potřebami našeho podniku. Formujeme vaši budoucnost z kovu Ať už k nám přicházíte jako absolventi učňovské nebo jiné školy a vaše kariéra se teprve začíná, zda pracujete v administrativě nebo v zákaznickém servisu nebo jste plně zaučeným technikem či členem managementu – vždy oceňujeme a vážíme si úlohy jednoho každého z kolektivu našich zaměstnanců. Tento přístup vyjadřuje i naše pětice základních hodnot, kterými jsou výkonnost, respekt, inovace, péče a excelenci.

Ať už k nám přicházíte jako absolventi učňovské nebo jiné školy a vaše kariéra se teprve začíná, zda pracujete v administrativě nebo v zákaznickém servisu nebo jste plně zaučeným technikem či členem managementu – vždy oceňujeme a vážíme si úlohy jednoho každého

z kolektivu našich zaměstnanců. Tento přístup vyjadřuje i naše pětice základních hodnot, kterými jsou výkonnost, respekt, inovace, péče a excelenci.