COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Výrobní program a služby
 

UltraSTEEL®

Náš mezinárodně patentovaný technologický postup válcování za studena UltraSTEEL® umožňuje zákazníkům z různých odvětví po celém světě zvyšovat efektivitu výrobků a snižovat jejich hmotnost i spotřebu surovin.

Tato technologie, kterou jsme začali používat v roce 1982, získala v letech 2006 a 2014 ocenění Queen's Award for Enterprise v kategorii inovací, tato technologie přispívá k neustále se rozšiřujícímu uplatnění kovů válcovaných za studena v řadě dalších oblastí.

  • Výsledek více jak 35 let investic do výzkumu a vývoje
  • Více než 20% zvýšení pevnosti a 20% snížení spotřeby surovin
  • Více než 1 miliarda metrů vyrobených každý rok
  • Více než 100 000 tun vyrobených každý rok
  • Více než 300 válcovacích linek ve výrobních provozech po celém světě

Pevnější od základu

Technologie UltraSTEEL představuje proces válcování za studena, při kterém se pevnost základního materiálu zvyšuje lokálním deformačním zpevněním. Kov se tvaruje mezi dvěma protilehlými válci, které vytvářejí na povrchu materiálu důlkovaný vzor. Větší efektivní tloušťky materiálu se dosahuje lokální deformací pásu na dvojnásobek původní tloušťky, čímž dochází k významnému deformačnímu zpevnění a zároveň také ke zvýšení tvrdosti a pevnosti.

Zelenější“ od základu

Produkty UltraSTEEL® se vyznačují nižší spotřebou materiálu, což má příznivý dopad jak pro váš podnik, tak i pro životní prostředí. Produkty jsou zároveň lehčí, což zlevňuje jejich přepravu a snižuje míru znečištění souvisejícího s dopravou. Tyto výhody jsou ještě umocněny efektivní konstrukcí a vysokou přesností výroby. Velkým přínosem je také možnost použití technologie UltraSTEEL® pro recyklované kovy.

Virtuální simulace

V rámci služeb odborné pomoci nabízíme také sofistikovaný simulační software, který umožňuje posoudit výhody produktů vyrobených procesem UltraSTEEL® v porovnání s produkty válcovanými jinými postupy.

Krok 1:

Simulace procesu UltraSTEEL® na základě vlastností vašeho materiálu a tloušťky kovu.

Krok 2:

Simulace válcování produktu a určení rozložení napětí a namáhání v kovu.

Krok 3:

Virtuální testování produktu v sestavě nebo systému, který simuluje vámi požadované použití.