Výrobní program a služby
 

Technologie počítačové simulace

Již více než 10 let investujeme do jednoho z technicky nejvyspělejších procesů navrhování a výroby produktů válcovaných za studena svého druhu. Ve všech fázích procesu se snažíme zajišťovat maximální produktivitu a efektivitu.

Součástí této investice je také integrované používání sofistikovaných nástrojů počítačové simulace. Tyto softwarové nástroje slouží ke generování modelů průběhů plastických a elastických deformací, k animaci celého procesu a k posouzení hotového produktu. Podrobné výsledné údaje slouží jako podklad pro optimalizaci návrhu produktu i postupu jeho výroby.

Co se simulace týče, dokážeme pokrýt celý proces tváření válcováním – od výpočtu parametrů produktu až po návrh válcovacího zařízení a lisovacích nástrojů. To znamená, že dokážeme:

rychle posoudit parametry nových produktů a systémů, posoudit návrh válcovacích zařízení z hlediska minimalizace chyb při válcování,

  • optimalizovat celkový konstrukční návrh nástroje ještě před jeho vlastní výrobou,
  • snížit náklady na zkušební výrobu,
  • poskytnout zákaznickou podporu při vývoji produktů na straně zákazníka,
  • vytvořit komplexní databázi nástrojů a projektovacích zásad.

Jsme si vědomi, že ověření správnosti dat těchto simulací je pro tuto technologii naprosto klíčové. Simulační technologie proto kombinujeme s praktickými fyzikálními zkouškami, abychom zajistili maximální shodu simulace s realitou. Příklady analýz realizovaných pomocí této technologie: složité ohýbání produktu (ve 3 a 4 bodech), celkové a lokální ohýbání (pod tlakem),

  • akustické vlastnosti válcovaných produktů v rámci systému,
  • protahování otvorů pro vruty a šrouby,
  • ělení produktů (stříhání a ořez),
  • kompletní simulace testovacích norem BS EN.

Narazíte-li při simulacích produktů na obtížný problém, neváhejte se na nás obrátit – určitě najdeme společně řešení!

Již více než 10 let investuje společnost Hadley Group do jednoho z technicky nejvyspělejších procesů navrhování a výroby produktů válcovaných za studena svého druhu a ve všech fázích procesu se snaží zajišťovat maximální produktivitu a efektivitu.