COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

Výrobní program a služby
 

Technologie počítačové simulace

Již více než 10 let investujeme do jednoho z technicky nejvyspělejších procesů navrhování a výroby produktů válcovaných za studena svého druhu. Ve všech fázích procesu se snažíme zajišťovat maximální produktivitu a efektivitu.

Součástí této investice je také integrované používání sofistikovaných nástrojů počítačové simulace. Tyto softwarové nástroje slouží ke generování modelů průběhů plastických a elastických deformací, k animaci celého procesu a k posouzení hotového produktu. Podrobné výsledné údaje slouží jako podklad pro optimalizaci návrhu produktu i postupu jeho výroby.

Co se simulace týče, dokážeme pokrýt celý proces tváření válcováním – od výpočtu parametrů produktu až po návrh válcovacího zařízení a lisovacích nástrojů. To znamená, že dokážeme:

rychle posoudit parametry nových produktů a systémů, posoudit návrh válcovacích zařízení z hlediska minimalizace chyb při válcování,

  • optimalizovat celkový konstrukční návrh nástroje ještě před jeho vlastní výrobou,
  • snížit náklady na zkušební výrobu,
  • poskytnout zákaznickou podporu při vývoji produktů na straně zákazníka,
  • vytvořit komplexní databázi nástrojů a projektovacích zásad.

Jsme si vědomi, že ověření správnosti dat těchto simulací je pro tuto technologii naprosto klíčové. Simulační technologie proto kombinujeme s praktickými fyzikálními zkouškami, abychom zajistili maximální shodu simulace s realitou. Příklady analýz realizovaných pomocí této technologie: složité ohýbání produktu (ve 3 a 4 bodech), celkové a lokální ohýbání (pod tlakem),

  • akustické vlastnosti válcovaných produktů v rámci systému,
  • protahování otvorů pro vruty a šrouby,
  • ělení produktů (stříhání a ořez),
  • kompletní simulace testovacích norem BS EN.

Narazíte-li při simulacích produktů na obtížný problém, neváhejte se na nás obrátit – určitě najdeme společně řešení!

Již více než 10 let investuje společnost Hadley Group do jednoho z technicky nejvyspělejších procesů navrhování a výroby produktů válcovaných za studena svého druhu a ve všech fázích procesu se snaží zajišťovat maximální produktivitu a efektivitu.