COVID-19 UPDATE: Here at Hadley Group we are working hard to protect our people as the pandemic develops, whilst also striving to continue to provide excellent customer service. For information on the Covid-19 virus click here.

Information for our Customers and Information for our Suppliers.

O nás
 

Naše hodnoty a vize

Orientujeme se zejména na přidanou hodnotu pro naše zákazníky, kombinujeme naše znalosti trhu se snahou naplnit potřeby zákazníků, tomu přizpůsobujeme naše výrobní kapacity a využíváme místní kvalifikované pracovní síly, abychom dokázali kvalitou svých dodávek a služeb předčit vaše očekávání.

Základem našeho úspěchu jsou naši lidé a také dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky, které stavíme na dobré spolupráci a naší podpoře jejich cílů. Při všech úkolech se vždy soustředíme na uspokojení potřeb zákazníka, ať už jde o návrh, vytvoření prototypu, dodání specializovaných řešení pro konkrétního zákazníka nebo o velkoobjemovou sériovou výrobu standardizovaných produktů s napjatou dodací lhůtou

Partnerství

Orientace na partnerské vztahy nám zajišťuje přístup ke kvalifikovaným a talentovaným lidským zdrojům potřebným pro tvorbu nových koncepcí produktů a na jejich rozvoj s cílem dosáhnout řešení s co nejlepšími parametry a s co nejnižšími náklady, které bude připravené pro uvedení na trh.

Péče o životní prostředí

Naším cílem je vyrábět způsobem, který bude produkovat co nejnižší emise uhlíku. Z ekologického hlediska je každý náš produkt navržen tak, aby nabízel optimální vlastnosti a zároveň co nejvíce šetřil spotřebu surovin. Další informace naleznete na naší webové stránce Životní prostředí a trvalá udržitelnost

Sociální povědomí

Při naší práci se snažíme být prospěšní lidem v našich komunitách. V rámci této snahy podporujeme místní školy a vzdělávací instituce, investujeme čas a energii do poskytování poradenství a do vzdělávání budoucí generace, aby si osvojila osobnostní i profesní dovednosti potřebné pro pracovní život. Členové vedení naší společnosti, naši zaměstnanci i naši učni se podílejí na projektech, při kterých mají mladí lidé možnost získat sebedůvěru i motivaci vydat ze sebe to nejlepší.

Osobní rozvoj

Ekonomický úspěch otevírá další možnosti a příležitosti, proto považujeme finanční růst za základ trvalé prosperity našeho podniku. To je důvodem, proč bereme odbornou přípravu a rozvoj našich lidí – budoucích inovátorů – velmi vážně. Náš dlouhodobý a osvědčený program učňovské přípravy a programy interního vzdělávání zaměstnanců představují investici do lidských zdrojů, které chápeme jako naše největší aktivum do budoucna.

Prohlášení k otroctví a obchodování s lidmi

Toto prohlášení stanoví, jakým způsobem zajišťujeme (a) identifikaci všech rizik moderního otroctví, které se týkají našich činností a (b) realizaci praktických kroků s cílem zabránit výskytu jakékoliv formy otroctví nebo obchodování s lidmi v našich vlastních obchodních nebo dodavatelských řetězcích.