O nás
 

Naše hodnoty a vize

Orientujeme se zejména na přidanou hodnotu pro naše zákazníky, kombinujeme naše znalosti trhu se snahou naplnit potřeby zákazníků, tomu přizpůsobujeme naše výrobní kapacity a využíváme místní kvalifikované pracovní síly, abychom dokázali kvalitou svých dodávek a služeb předčit vaše očekávání.

Základem našeho úspěchu jsou naši lidé a také dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky, které stavíme na dobré spolupráci a naší podpoře jejich cílů. Při všech úkolech se vždy soustředíme na uspokojení potřeb zákazníka, ať už jde o návrh, vytvoření prototypu, dodání specializovaných řešení pro konkrétního zákazníka nebo o velkoobjemovou sériovou výrobu standardizovaných produktů s napjatou dodací lhůtou

Partnerství

Orientace na partnerské vztahy nám zajišťuje přístup ke kvalifikovaným a talentovaným lidským zdrojům potřebným pro tvorbu nových koncepcí produktů a na jejich rozvoj s cílem dosáhnout řešení s co nejlepšími parametry a s co nejnižšími náklady, které bude připravené pro uvedení na trh.

Péče o životní prostředí

Naším cílem je vyrábět způsobem, který bude produkovat co nejnižší emise uhlíku. Z ekologického hlediska je každý náš produkt navržen tak, aby nabízel optimální vlastnosti a zároveň co nejvíce šetřil spotřebu surovin. Další informace naleznete na naší webové stránce Životní prostředí a trvalá udržitelnost

Sociální povědomí

Při naší práci se snažíme být prospěšní lidem v našich komunitách. V rámci této snahy podporujeme místní školy a vzdělávací instituce, investujeme čas a energii do poskytování poradenství a do vzdělávání budoucí generace, aby si osvojila osobnostní i profesní dovednosti potřebné pro pracovní život. Členové vedení naší společnosti, naši zaměstnanci i naši učni se podílejí na projektech, při kterých mají mladí lidé možnost získat sebedůvěru i motivaci vydat ze sebe to nejlepší.

Osobní rozvoj

Ekonomický úspěch otevírá další možnosti a příležitosti, proto považujeme finanční růst za základ trvalé prosperity našeho podniku. To je důvodem, proč bereme odbornou přípravu a rozvoj našich lidí – budoucích inovátorů – velmi vážně. Náš dlouhodobý a osvědčený program učňovské přípravy a programy interního vzdělávání zaměstnanců představují investici do lidských zdrojů, které chápeme jako naše největší aktivum do budoucna.

Prohlášení k otroctví a obchodování s lidmi

Toto prohlášení stanoví, jakým způsobem zajišťujeme (a) identifikaci všech rizik moderního otroctví, které se týkají našich činností a (b) realizaci praktických kroků s cílem zabránit výskytu jakékoliv formy otroctví nebo obchodování s lidmi v našich vlastních obchodních nebo dodavatelských řetězcích.